Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng Mai Vàng

Âu cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

Âu cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

190.000₫-11%

170.000₫

Bộ bát tô loe Bát Tràng vẽ mai vàng
Bộ bát tô bầu Bát Tràng vẽ mai vàng
Bộ đĩa Bát Tràng vẽ mai vàng

Bộ đĩa Bát Tràng vẽ mai vàng

270.000₫-7%

250.000₫

Bộ đĩa sâu Bát Tràng vẽ mai vàng
Bộ bát cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

Bộ bát cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

160.000₫-12%

140.000₫