Bộ đồ ăn gốm Bát Tràng Mai Vàng

Âu cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

190.000₫-11%

170.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ mai vàng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Bộ bát tô loe Bát Tràng vẽ mai vàng

230.000₫-9%

210.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ mai vàng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Bộ bát tô bầu Bát Tràng vẽ mai vàng

245.000₫-4%

235.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ mai vàng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Bộ đĩa Bát Tràng vẽ mai vàng

270.000₫-7%

250.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ mai vàng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Bộ đĩa sâu Bát Tràng vẽ mai vàng

200.000₫-5%

190.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ mai vàng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Bộ bát cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

160.000₫-12%

140.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ mai vàng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Bộ đồ ăn Bát Tràng cao cấp vẽ Mai Vàng

1.300.000₫-10%

1.173.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng vẽ mai vàng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...