LỘC BÌNH BÁT TRÀNG

Lộc bình Bát Tràng Phúc Đức men dong 1.4m (chưa tính đôn)
Lộc bình Bát Tràng men rạn giả cổ 1,4m (chưa tính đôn)