gốm xinh

Bộ trà sứ bưởi cành hoa hồng mạ vàng 18K
Bộ trà sứ dáng Chuông viền vàng 18K
Bát sứ_Bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến_D: 19.5cm
Bộ trà sứ dáng Chuông men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K
Bộ trà dáng Vại men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa sen hồng
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa hồng