gốm xinh

Âu cơm cỡ S2 men kem vẽ hoa đào Ø 18
Âu cơm cỡ S1 men kem vẽ hoa đào Ø 24
Bát sâm rồng phượng S3 (120ml)
Bát sâm rồng phượng S2 (170ml)
Bát sâm rồng phượng S1 (210ml)
Chóe rồng cỡ S3 (cao 15cm)

Chóe rồng cỡ S3 (cao 15cm)

80.000₫-12%

70.000₫

Chóe rồng cỡ S2 (cao 17cm)

Chóe rồng cỡ S2 (cao 17cm)

140.000₫-14%

120.000₫

Lọ lượn rồng phượng (cao 24cm)

Lọ lượn rồng phượng (cao 24cm)

160.000₫-19%

130.000₫

Lọ lộc bình rồng phượng (cao 29cm)
Lọ huệ rồng phượng (cao 18cm)