gốm xinh

Bộ trà Phú Quý hoa vàng kim
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa sen vàng kim

Bộ trà Phú Quý vẽ hoa sen vàng kim

560.000₫-21%

440.000₫

Bộ trà Bưởi cành vẽ hoa sen vàng kim
Bộ trà dáng Cao vàng kim
Bộ trà dáng Cúp hoa sen vàng kim cỡ lớn
Bộ trà Thiên Kim viền vàng kim
Bộ trà Phú Quý hoa vàng kim
Bộ trà dáng Cúp sen vàng kim
Bộ trà Chóp lửa sen xanh vàng kim
Bộ trà Chóp lửa sen vàng kim
Bộ trà Vòi Voi vàng kim
Bộ trà Hoàng Gia viền vàng kim

Bộ trà Hoàng Gia viền vàng kim

560.000₫-14%

480.000₫

Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

500.000₫-16%

420.000₫

Bộ trà Chóp lửa sen hồng vàng kim

Bộ trà Chóp lửa sen hồng vàng kim

500.000₫-12%

440.000₫

Bộ trà Phú Quý miệng lượn vàng kim cao cấp
Bộ trà sứ Phú Quý vàng kim miệng lượn cỡ S2
Bộ trà sứ Phú Quý miệng lượn vàng kim cỡ lớn
Bộ trà sứ Mẫu Đơn cỡ S2 vàng kim
Bộ trà sứ Mẫu Đơn vàng kim cỡ lớn
Bộ trà Chóp lửa men ngọc vàng kim

Bộ trà Chóp lửa men ngọc vàng kim

420.000₫-12%

370.000₫

Bộ trà dáng Chuông xanh lục vàng kim
Bộ trà sứ dáng Hồng khắc vẽ hoa sen