gốm xinh

Bát sâm rồng phượng S3 (120ml)
Bát sâm rồng phượng S2 (170ml)
Bát sâm rồng phượng S1 (210ml)
Chóe rồng cỡ S3 (cao 15cm)

Chóe rồng cỡ S3 (cao 15cm)

80.000₫-12%

70.000₫

Chóe rồng cỡ S2 (cao 17cm)

Chóe rồng cỡ S2 (cao 17cm)

140.000₫-14%

120.000₫

Lọ lượn rồng phượng (cao 24cm)

Lọ lượn rồng phượng (cao 24cm)

160.000₫-19%

130.000₫

Lọ lộc bình rồng phượng (cao 29cm)
Lọ huệ rồng phượng (cao 18cm)
Lọ huệ rồng phượng (cao 23cm)
Lọ huệ rồng phượng (cao 26cm)

Lọ huệ rồng phượng (cao 26cm)

150.000₫-20%

120.000₫

Lọ huệ rồng phượng (cao 35cm)

Lọ huệ rồng phượng (cao 35cm)

250.000₫-16%

210.000₫

Nậm rượu rồng cỡ S3 (cao 21cm)
Nậm rượu rồng cỡ S2 (cao 23cm)
Chân nến thờ cỡ S3 (cao 8cm)
Chân nến thờ cỡ S2 (cao 11cm)