gốm xinh

Bộ trà Bưởi cành vẽ hoa sen kèm phụ kiện
Bộ trà Chim công Phú Quý men ngọc lục bảo
Bộ trà Chim công Phú Quý men ngọc lục bảo kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Chuông viền vàng 18K kèm khay & phụ kiện
Bộ trà dáng chuông kèm khay viền vàng 18K
Bộ trà Camellia TH2
Bộ trà Camellia hoa viền TH1

Bộ trà Camellia hoa viền TH1

320.000₫-12%

280.000₫

Bộ trà lục lăng sen xanh
Bộ trà bưởi cành TH6
Bộ trà bưởi cành TH5
Bộ trà Bưởi cành TH4
Bộ trà bưởi cành TH3
Bộ trà bưởi cành hoa tháp
Bộ trà bưởi cành TH2
Bộ trà Phú Quý TH2
Bộ trà Phú Quý TH1
Bộ trà bưởi cành TH1
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc cỡ S2 viền vàng 18K
Tô loe Ø 17 men trắng vẽ thanh trúc (70k/1 cái)
Tô loe Ø 19 men trắng vẽ thanh trúc (80k/1 cái)