gốm xinh

Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K
Bộ trà dáng Vại men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa sen hồng
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa hồng
Bộ trà dáng Chuông vẽ hoa đào đỏ
Bộ trà Chóp lửa vẽ hoa đào đỏ
Bộ trà dáng dẹt men kem vẽ hoa đào đỏ kèm phụ kiện
Bộ trà Chóp lửa men kem vẽ hoa đào kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Chuông men kem vẽ hoa đào kèm phụ kiện
Bộ trà bưởi cành men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K
Bộ trà MLS2 mật (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà hoa mai vàng (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà đĩa bay rêu kèm phụ kiện (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà đĩa bay rêu (Hàng Nghệ Nhân)