gốm xinh

Đĩa xoài men trắng hoa gió cỡ S2 (25cm x 17cm)
Đĩa sâu lòng Ø 18 men trắng hoa gió
Tô loe Bát Tràng Ø 19 men trắng (61k/cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 16 men trắng (50k/cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 18 men trắng (68k/cái)
Đĩa cánh tiên men trắng S2 (29cm x 15.5cm) (80k/1 đĩa)
Đĩa lá trầu men trắng (30.5cm x 23.5cm) (123k/1 đĩa)
Đĩa lá bỏng men trắng (27.5cm x 20.5cm) (115k/1 đĩa)
Đĩa tròn Bát Tràng Ø 16 men trắng
Đĩa tròn Bát Tràng Ø 18 men trắng
Đĩa tròn Bát Tràng Ø 20 men trắng
Đĩa tròn Bát Tràng Ø 22 men trắng
Âu cơm Bát Tràng cỡ S2 men trắng Ø 18
Đĩa xoài men trắng cỡ S2 (25cm x 17cm)
Đĩa xoài múi cỡ S2 men trắng (27.5cm x 18cm)
Âu cơm cỡ S2 men trắng vẽ hoa sen Ø 18
Đĩa tròn kê bát Ø 14.5 men trắng
Đĩa sao Bát Tràng men trắng cỡ S2 (21cm)
Đĩa xoài múi cỡ S1 men trắng (31cm x 21.5cm)
Bát mắm Ø 9 men trắng (13k/cái)
Đĩa muối Ø 9 men trắng (12k/cái)