gốm xinh

Bộ trà Phú Quý hoa tháp
Bộ trà Phú Quý TH2
Bộ trà bưởi cành hoa tím
Bộ trà Giỏ cua rêu ngọc kèm phụ kiện (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà Giỏ cua rêu ngọc (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ Chuông men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện
Bộ trà búp sen hỏa biến (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà vuông ngọc lục (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà Búp sen ngọc lục (hàng Nghệ Nhân)
Bát sâm Ø 8 men lam vẽ hoa sen
Đôi lọ lượn men lam vẽ sen (cao 27cm) (320.000đ/1 đôi)
Lọ huệ men lam vẽ hoa sen (cao 30cm) (200.000đ/1 cái)
Lọ huệ men lam vẽ hoa sen (cao 25cm) (150.000đ/1 cái)