gốm xinh

Bộ trà sứ dáng Chuông men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K
Bộ trà dáng Vại men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa sen hồng
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa hồng
Bộ trà dáng Chuông vẽ hoa đào đỏ
Bộ trà Chóp lửa vẽ hoa đào đỏ