Ấm chén men Da lươn

Bộ trà quai ngang vẽ hoa sen kèm khay
Bộ vuông men da lươn vẽ chuồn lá
Bộ trà dáng chóp vẽ sen kèm phụ kiện
Bộ trà chóp lửa vẽ hoa đào kèm phụ kiện
Bộ trà chóp lửa vẽ hoa đào
Bộ trà ba chân vẽ trúc xanh kèm phụ kiện
Bộ trà ba chân vẽ Trúc xanh
Bộ trà dáng Minh Long vẽ hoa đào kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Chóp vẽ chuồn lá khoai
Bộ trà Gốc cây vẽ hoa sen kèm phụ kiện
Bộ trà Gốc cây vẽ hoa sen
Bộ trà Gốc cây S1_cỡ lớn vẽ hoa sao
Bộ trà dáng Chóp vẽ chuồn lá khoai