Ấm chén Sứ Bát Tràng cao cấp

Bộ ấm chén dáng Cúp S1 (cỡ lớn) viền vàng 18K
Bộ trà dáng Cúp S1 (cỡ lớn) vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà Chóp Lửa hoa sen vàng kim

Bộ trà Chóp Lửa hoa sen vàng kim

620.000₫-18%

510.000₫

Bộ trà dáng Chuông vẽ hoa sen kèm khay
Bộ trà dáng Chuông vẽ hoa sen kèm khay & phụ kiện
Bộ trà bưởi cành sen vàng kim

Bộ trà bưởi cành sen vàng kim

620.000₫-18%

510.000₫

Bộ trà sứ dáng Chuông vàng kim
Bộ trà dáng Chuông vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

640.000₫-20%

510.000₫

Bộ trà Phú Quý S1 (cỡ lớn) vàng kim
Bộ Chóp lửa vẽ hoa sen viền vàng 18K khay lá
Bộ trà dáng chuông kèm khay viền vàng 18K
Bộ trà dáng Chuông viền vàng 18K kèm khay & phụ kiện
Bộ trà Phú Quý hoa hồng mạ vàng 18K
Bộ trà phú quý hoa hồng mạ vàng 18K cao cấp
Bộ trà sứ Phú Quý vẽ hoa sen
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa sen kèm phụ kiện
Bộ trà Phú Quý sen lá mạ vàng 18K

Bộ trà Phú Quý sen lá mạ vàng 18K

410.000₫-12%

360.000₫

Bộ trà sứ dáng Cúp hoa sen mạ vàng 18K
Bộ trà sứ bưởi cành hoa hồng mạ vàng 18K