Ấm chén Sứ Bát Tràng cao cấp

Bộ trà Phú Quý miệng lượn vàng kim cao cấp
Bộ trà sứ Phú Quý miệng lượn vàng kim cỡ lớn
Bộ trà Mẫu Đơn sen xanh vàng kim
Bộ trà sứ Mẫu Đơn vàng kim cỡ lớn
Bộ trà ba chân dáng Nhật vàng kim
Bộ trà ba chân Công vàng kim
Bộ trà ba chân Công sen vàng kim

Bộ trà ba chân Công sen vàng kim

540.000₫-13%

470.000₫

Bộ trà dáng Nhật kèm khay 2 lớp viền vàng kim
Bộ trà dáng Nhật kèm khay viền vàng kim
Bộ trà sứ dáng Chuông vàng kim
Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

500.000₫-8%

460.000₫

Bộ bình trà Phú Quý cầu dừa vàng kim
Bộ bình trà chóp lửa hoa ban vàng kim
Bộ trà ba chân Công sơn thủy vàng kim
Bộ bình trà Phú Quý thuyền buồm vàng kim
Bộ bình trà Phú Quý sen đại vàng kim
Bộ bình trà Phú Quý sơn thủy vàng kim
Bộ ấm trà Phú Quý sen chuồn viền vàng kim
Bộ trà ba chân Công vẽ hoa sen
Bộ trà sứ Phú Quý vẽ hoa sen
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa sen kèm phụ kiện