Ấm chén Sứ Bát Tràng cao cấp

Bộ trà Phú Quý miệng lượn vàng kim cao cấp
Bộ ấm chén dáng Cúp S1 (cỡ lớn) viền vàng kim
Bộ trà dáng Cúp S1 (cỡ lớn) vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Chuông vẽ hoa sen kèm khay
Bộ trà dáng Chuông vẽ hoa sen kèm khay & phụ kiện
Bộ trà Thiên Kim viền vàng kim
Bộ trà Hoàng Gia viền vàng kim

Bộ trà Hoàng Gia viền vàng kim

590.000₫-9%

535.000₫

Bộ trà dáng Cao vàng kim
Bộ trà Vòi Voi vàng kim
Bộ trà sứ Mẫu Đơn vàng kim cỡ lớn
Bộ trà sứ Phú Quý miệng lượn vàng kim cỡ lớn
Bộ trà dáng Nhật kèm khay 2 lớp viền vàng kim
Bộ trà dáng Nhật kèm khay viền vàng kim
Bộ trà sứ dáng Chuông vàng kim
Bộ trà dáng Chuông vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

Bộ trà Phú Quý hoa sen vàng kim

500.000₫-12%

440.000₫

Bộ trà Phú Quý S1 (cỡ lớn) vàng kim
Bộ trà Chóp lửa sen hồng vàng kim

Bộ trà Chóp lửa sen hồng vàng kim

500.000₫-12%

440.000₫

Bộ trà Chóp lửa sen xanh vàng kim
Bộ trà phú quý hoa hồng viền vàng kim
Bộ trà Phú Quý hoa hồng vàng kim

Bộ trà Phú Quý hoa hồng vàng kim

410.000₫-15%

350.000₫

Bộ trà Phú Quý vẽ hoa sen vàng kim

Bộ trà Phú Quý vẽ hoa sen vàng kim

560.000₫-21%

440.000₫

Bộ trà sứ Phú Quý vẽ hoa sen