Ấm chén Sứ Bát Tràng cao cấp

Bộ ấm chén dáng Cúp viền vàng 18K
Bộ trà bưởi cành viền vàng 18K vẽ thanh trúc
Bộ trà bưởi cành sen vàng

Bộ trà bưởi cành sen vàng

290.000₫-17%

240.000₫

Bộ trà bưởi cành sen mạ vàng 18K

Bộ trà bưởi cành sen mạ vàng 18K

620.000₫-18%

510.000₫

Bộ trà Phú Quý vẽ đào xanh men kem viền vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc viền vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ đào xanh
Bộ trà sứ Chóp lửa men xanh ngọc mạ sen vàng 18K
Bộ trà bưởi cành viền vàng 18K vẽ sen xanh
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc mạ sen vàng 18K
Bộ trà bưởi cành S3 men kem vẽ sen
Bộ trà bưởi cành viền vàng 18K
Bộ trà bưởi cành sen hồng
Bộ trà bưởi cành vẽ sen xanh

Bộ trà bưởi cành vẽ sen xanh

420.000₫-26%

310.000₫

Bộ ấm chén bưởi cành hồng tím
Bộ ấm chén Phú Quý sen vàng

Bộ ấm chén Phú Quý sen vàng

450.000₫-22%

350.000₫

Bộ trà dáng Cúp vẽ hoa sen

Bộ trà dáng Cúp vẽ hoa sen

530.000₫-19%

430.000₫

Bộ trà ML2 sen hồng viền vàng 18k
Bộ trà Camellia mạ sen vàng 18K

Bộ trà Camellia mạ sen vàng 18K

610.000₫-16%

510.000₫

Bộ ấm chén Phú Quý chùa một cột
Bộ trà Phú Quý viền bạch kim

Bộ trà Phú Quý viền bạch kim

460.000₫-22%

360.000₫

Bộ trà Phú Quý viền vàng 18K

Bộ trà Phú Quý viền vàng 18K

460.000₫-22%

360.000₫