Ấm chén Sứ Bát Tràng cao cấp

Bộ ấm chén dáng Cúp S1 (cỡ đại) viền vàng 18K
Bộ trà bưởi cành sen mạ vàng 18K

Bộ trà bưởi cành sen mạ vàng 18K

620.000₫-18%

510.000₫

Bộ trà bưởi cành viền vàng 18K vẽ sen xanh
Bộ trà bưởi cành viền vàng 18K
Bộ trà bưởi cành sen hồng
Bộ trà bưởi cành vẽ sen xanh

Bộ trà bưởi cành vẽ sen xanh

420.000₫-26%

310.000₫

Bộ trà dáng Cúp vẽ hoa sen

Bộ trà dáng Cúp vẽ hoa sen

530.000₫-19%

430.000₫

Bộ trà ML2 sen hồng viền vàng 18k
Bộ trà Camellia mạ sen vàng 18K

Bộ trà Camellia mạ sen vàng 18K

610.000₫-16%

510.000₫

Bộ ấm chén Phú Quý chùa một cột
Bộ trà Phú Quý viền bạch kim

Bộ trà Phú Quý viền bạch kim

460.000₫-22%

360.000₫

Bộ trà Phú Quý viền vàng 18K

Bộ trà Phú Quý viền vàng 18K

460.000₫-22%

360.000₫

Bộ ấm chén MLS2 chim đào
Bộ ấm chén Đai ly hoa viền TH3

Bộ ấm chén Đai ly hoa viền TH3

380.000₫-26%

280.000₫

Bộ ấm chén bưởi cành hoa nhí TH10
Bộ ấm chén bưởi cành hoa đào
Bộ trà bưởi cành hoa dây bạc TH6
Bộ ấm chén Camellia hoa gió

Bộ ấm chén Camellia hoa gió

340.000₫-29%

240.000₫

Bộ ấm chén MLS2 hoa gió
Bộ trà Camellia kết duyên viền vàng 18K
Bộ ấm chén Camellia hoa trà viền vàng 18K
Bộ trà CK1 cỡ đại viền hạc xanh
Bộ trà chóp lửa viền vàng 18K

Bộ trà chóp lửa viền vàng 18K

340.000₫-29%

240.000₫

Bộ ấm chén bưởi cành ly tím