Ấm chén Men Ngọc cao cấp

Bộ trà sứ dáng Chuông men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ trà sứ Chóp lửa men xanh ngọc mạ sen vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc mạ sen vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc viền vàng 18K