Ấm chén Men Ngọc cao cấp

Bộ trà dáng Chuông xanh lục vàng kim
Bộ trà Chim công Phú Quý men ngọc lục bảo
Bộ trà Chim công Phú Quý men ngọc lục bảo kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Chuông men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men Ngọc Lục Bảo viền vàng 18K
Bộ trà sứ Chóp lửa men xanh ngọc mạ sen vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc mạ sen vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc S1 (cỡ lớn) viền vàng 18K
Bộ trà Phú Quý men xanh ngọc cỡ S2 viền vàng 18K
Bộ trà Chóp lửa men ngọc vàng kim

Bộ trà Chóp lửa men ngọc vàng kim

420.000₫-12%

370.000₫