Ấm chén Men Ngọc cao cấp

Bộ bình trà Phú Quý công hoa men Ngọc Lục Bảo vàng kim
Bộ Chuông hoa sen men Ngọc Lục Bảo vàng kim
Bộ Chuông thuyền buồm men Ngọc Lục Bảo vàng kim
Bộ trà Phú Quý men Ngọc Lục Bảo viền vàng kim
Bộ trà Phú Quý men Ngọc Lục Bảo vàng kim kèm phụ kiện
Bộ Chuông sen chuồn men Ngọc Lục Bảo vàng kim
Bộ Chuông chim công men Ngọc Lục Bảo vàng kim
Bộ trà dáng Chuông men Ngọc Lục Bảo vàng kim
Bộ Chuông hoa chữ Lộc men Ngọc Lục Bảo vàng kim