Văn bằng CN nhãn hiệu Gốm Xinh

Gốm xinh nhã hiệu đã được Cục sở hữu Trí tuệ - Bộ công thương cấp bằng đăng ký nhãn hiệu số 289360, cấp theo Quyết định số 70724/QĐ-SHTT ngày 11/10/2017 do Cục trưởng Cục sở hữu Trí tuệ Đinh Hữu Phí ký, Số hiệu VN4-0289360.