Bộ đồ ăn Hoa Gió

Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa gió

Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa gió

190.000₫-11%

170.000₫

Bộ đĩa Bát Tràng vẽ hoa gió
Đĩa sâu Bát Tràng vẽ hoa gió

Đĩa sâu Bát Tràng vẽ hoa gió

130.000₫-15%

110.000₫

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa gió

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa gió

210.000₫-10%

190.000₫

Bát tô loe Bát Tràng vẽ hoa gió

Bát tô loe Bát Tràng vẽ hoa gió

230.000₫-9%

210.000₫

Đĩa bầu dục bát tràng vẽ hoa gió
Bộ 6 bát cơm, bát mắm, đĩa muối vẽ hoa gió
Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa gió

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa gió

1.500.000₫-14%

1.295.000₫