Bộ đồ ăn Hoa Gió

Bát cơm Ø 11.5 men trắng hoa gió (24.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Ø 18 men trắng hoa gió
Đĩa sâu lòng Ø 21 men trắng hoa gió
Tô bầu Bát Tràng Ø 16 hoa gió (70.000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 18 hoa gió (90.000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 hoa gió (110.000đ/1 cái)
Đĩa tròn Ø 16 men trắng hoa gió
Đĩa tròn Ø 18 men trắng hoa gió
Đĩa tròn Ø 20 men trắng hoa gió
Đĩa tròn Ø 22 men trắng hoa gió
Đĩa tròn Ø 24 men trắng hoa gió

Đĩa tròn Ø 24 men trắng hoa gió

95.000₫-16%

80.000₫

Tô loe Ø 19 men trắng hoa gió (80.000đ/1 cái)
Tô loe Ø 21 men trắng hoa gió (100.000đ/1 cái)
Đĩa xoài men trắng hoa gió cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa xoài men trắng hoa gió cỡ S2 (25cm x 17cm)
Âu cơm hoa gió cỡ S1 men trắng Ø 24
Âu cơm hoa gió cỡ S2 men trắng Ø 18