BỘ ĐỒ ĂN BÁT TRÀNG

Bộ đồ ăn Bát Tràng - thanh trúc

Bộ đồ ăn Bát Tràng - thanh trúc

1.500.000₫-13%

1.300.000₫

Bộ đồ ăn Bát Tràng - Hà Nội

Bộ đồ ăn Bát Tràng - Hà Nội

1.500.000₫-11%

1.335.000₫

Bộ đồ ăn Bát Tràng cao cấp men trắng

Bộ đồ ăn Bát Tràng cao cấp men trắng

1.800.000₫-10%

1.620.000₫

Bộ đồ ăn Bát Trang - sen kem

Bộ đồ ăn Bát Trang - sen kem

1.250.000₫-16%

1.045.000₫

Bộ đồ ăn sứ Bát Tràng - Hoa dây

Bộ đồ ăn sứ Bát Tràng - Hoa dây

1.150.000₫-13%

995.000₫

Bộ bát cơm Bát Tràng - Hà Nội

Bộ bát cơm Bát Tràng - Hà Nội

185.000₫-11%

165.000₫

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa gió

Bộ đồ ăn Bát Tràng hoa gió

1.500.000₫-14%

1.295.000₫

Bộ đồ ăn Bát Tràng cao cấp vẽ Mai Vàng
Bộ đồ ăn bát tràng - sen trắng

Bộ đồ ăn bát tràng - sen trắng

1.400.000₫-14%

1.210.000₫

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa dây

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa dây

210.000₫-10%

190.000₫

Bộ bát tô loe bát tràng vẽ hoa dây
Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa dây

Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa dây

200.000₫-5%

190.000₫

Bộ đĩa tròn nông, sâu Bát Tràng vẽ hoa dây
Bộ bát cơm Bát Tràng Vẽ hoa dây

Bộ bát cơm Bát Tràng Vẽ hoa dây

185.000₫-11%

165.000₫

Âu cơm bát tràng - Hà Nội

Âu cơm bát tràng - Hà Nội

200.000₫-5%

190.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng - Hà Nội
Bộ bát tô loe Bát Tràng - Hà Nội

Bộ bát tô loe Bát Tràng - Hà Nội

300.000₫-15%

255.000₫

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - Hà Nội

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - Hà Nội

140.000₫-14%

120.000₫

Đĩa bầu dục Bát Tràng - Hà Nội

Đĩa bầu dục Bát Tràng - Hà Nội

135.000₫-15%

115.000₫

Bộ đĩa tròn nông Bát Tràng - Hà Nội
Bộ 6 bát cơm, bát mắm, đĩa muối vẽ hoa gió
Đĩa bầu dục bát tràng vẽ hoa gió
Bát tô loe Bát Tràng vẽ hoa gió

Bát tô loe Bát Tràng vẽ hoa gió

230.000₫-9%

210.000₫

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa gió

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa gió

210.000₫-10%

190.000₫