BỘ ĐỒ ĂN BÁT TRÀNG

Bát cơm Ø 11.5 men kem vẽ hoa sen (38.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Ø 21 men kem vẽ hoa sen
Đĩa xoài men kem vẽ hoa sen cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa tròn Ø 24 men kem vẽ hoa sen

Đĩa tròn Ø 24 men kem vẽ hoa sen

150.000₫-13%

130.000₫

Tô bầu Bát Tràng Ø 20 vẽ hoa sen (150.000đ/1 cái)
Bát cơm Ø 11.5 men trắng vẽ hoa sen (31.000đ/1 cái)
Đĩa xoài men trắng vẽ hoa sen cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa vuông men trắng vẽ hoa sen (18cm x 18cm)
Đĩa sao men trắng vẽ hoa sen (24cm)

Đĩa sao men trắng vẽ hoa sen (24cm)

170.000₫-26%

125.000₫

Đĩa tròn Ø 24 men trắng vẽ hoa sen
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 vẽ hoa sen (130.000đ/1 cái)
Âu cơm cỡ S1 men trắng vẽ hoa sen Ø 24
Bát cơm tròn Ø 11.5 men trắng (19.000đ/1 cái)
Âu cơm Bát Tràng cỡ S1 men trắng Ø 24
Đĩa tròn Bát Tràng Ø 24 men trắng
Đĩa xoài men trắng cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Tô loe Bát Tràng Ø 21 men trắng (110.000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 men trắng (110.000đ/1 cái)
Đĩa vuông Bát Tràng men trắng (18cm x 18cm)
Đĩa sao Bát Tràng men trắng cỡ S1 (24cm)
Bát cơm Ø 11.5 men trắng vẽ thanh trúc (29.000đ/1 cái)
Âu cơm cỡ S2 men trắng vẽ thanh trúc Ø 18
Đĩa tròn Ø 24 men trắng vẽ thanh trúc