BỘ ĐỒ ĂN BÁT TRÀNG

Bộ bát cơm Bát Tràng - Hà Nội

Bộ bát cơm Bát Tràng - Hà Nội

185.000₫-11%

165.000₫

Âu cơm bát tràng - Hà Nội

Âu cơm bát tràng - Hà Nội

200.000₫-5%

190.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng - Hà Nội
Bộ bát tô loe Bát Tràng - Hà Nội

Bộ bát tô loe Bát Tràng - Hà Nội

300.000₫-15%

255.000₫

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - Hà Nội

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - Hà Nội

140.000₫-14%

120.000₫

Đĩa bầu dục Bát Tràng - Hà Nội

Đĩa bầu dục Bát Tràng - Hà Nội

135.000₫-15%

115.000₫

Bộ đĩa tròn nông Bát Tràng - Hà Nội
Bát cơm Ø 11.5 men trắng hoa gió (24.000đ/1 cái)
Đĩa xoài men trắng hoa gió cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 hoa gió (110.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Ø 21 men trắng hoa gió
Đĩa tròn Ø 24 men trắng hoa gió

Đĩa tròn Ø 24 men trắng hoa gió

95.000₫-16%

80.000₫

Âu cơm hoa gió cỡ S1 men trắng Ø 24
Bộ bát cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

Bộ bát cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

160.000₫-12%

140.000₫

Bộ đĩa sâu Bát Tràng vẽ mai vàng
Bộ đĩa Bát Tràng vẽ mai vàng

Bộ đĩa Bát Tràng vẽ mai vàng

270.000₫-7%

250.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng vẽ mai vàng
Bộ bát tô loe Bát Tràng vẽ mai vàng
Âu cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

Âu cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

190.000₫-11%

170.000₫

Bát cơm Ø 11.5 men kem vẽ hoa sen (27.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Ø 21 men kem vẽ hoa sen
Đĩa xoài men kem vẽ hoa sen cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa tròn Ø 24 men kem vẽ hoa sen

Đĩa tròn Ø 24 men kem vẽ hoa sen

120.000₫-17%

100.000₫