BỘ ĐỒ ĂN BÁT TRÀNG

Bộ bát cơm Bát Tràng - Hà Nội

Bộ bát cơm Bát Tràng - Hà Nội

185.000₫-11%

165.000₫

Âu cơm bát tràng - Hà Nội

Âu cơm bát tràng - Hà Nội

300.000₫-12%

265.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng - Hà Nội
Bộ bát tô loe Bát Tràng - Hà Nội

Bộ bát tô loe Bát Tràng - Hà Nội

300.000₫-15%

255.000₫

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - Hà Nội

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - Hà Nội

140.000₫-14%

120.000₫

Đĩa bầu dục Bát Tràng - Hà Nội

Đĩa bầu dục Bát Tràng - Hà Nội

135.000₫-15%

115.000₫

Bộ đĩa tròn nông Bát Tràng - Hà Nội
Bát cơm Ø 11.5 men trắng hoa gió (25.000đ/1 cái)
Đĩa xoài men trắng hoa gió cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 hoa gió (120.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Ø 21 men trắng hoa gió
Đĩa tròn Ø 24 men trắng hoa gió

Đĩa tròn Ø 24 men trắng hoa gió

100.000₫-15%

85.000₫

Âu cơm hoa gió cỡ S1 men trắng Ø 24
Bát cơm Ø 11.5 men kem vẽ hoa sen (38.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Ø 21 men kem vẽ hoa sen
Đĩa xoài men kem vẽ hoa sen cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa tròn Ø 24 men kem vẽ hoa sen

Đĩa tròn Ø 24 men kem vẽ hoa sen

150.000₫-13%

130.000₫

Tô bầu Bát Tràng Ø 20 vẽ hoa sen (150.000đ/1 cái)
Âu cơm Bát Tràng sen kem

Âu cơm Bát Tràng sen kem

350.000₫-23%

270.000₫

Bát cơm Ø 11.5 men trắng vẽ hoa sen (35.000đ/1 cái)
Đĩa xoài men trắng vẽ hoa sen cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa vuông men trắng vẽ hoa sen (18cm x 18cm)
Đĩa sao men trắng vẽ hoa sen (24cm)

Đĩa sao men trắng vẽ hoa sen (24cm)

170.000₫-18%

140.000₫