Ấm chén Tử Sa-Bọc Đồng

Bộ trà gốm nâu đỏ hoa văn đắp nổi kèm phụ kiện
Bộ trà tử sa nâu đỏ hoa văn đắp nổi kèm phụ kiện
Bộ trà tử sa hoa văn đắp nổi men nâu đỏ
Bộ trà gốm nâu đỏ hoa văn đắp nổi
Bộ trà tử sa hoa văn đắp nổi kèm khay lá & phụ kiện
Bộ trà tử sa dáng chóp kèm phụ kiện (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa Trúc quân tử (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa tam đa (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa dáng chóp (Hàng Nghệ Nhân)