Ấm chén Tử Sa-Bọc Đồng

Bộ trà tử sa Tùng nâu đỏ đắp nổi kèm phụ kiện
Bộ trà tử sa Tùng đắp nổi men nâu đỏ
Bộ trà gốm nâu đỏ Phù Dung đắp nổi
Bộ trà tử sa Trúc quân tử (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa tam đa (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa dáng chóp (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà nâu ganh quai ngang (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà nâu ganh dáng hồng (Hàng xuất Nhật)