Đồ thờ men trắng

Bát hương rồng Ø 22 men trắng

Bát hương rồng Ø 22 men trắng

420.000₫-32%

285.000₫

Bát hương rồng Ø 20 men trắng

Bát hương rồng Ø 20 men trắng

360.000₫-36%

230.000₫

Bát hương rồng Ø 18 men trắng

Bát hương rồng Ø 18 men trắng

310.000₫-39%

190.000₫

Bát hương rồng Ø 16 men trắng

Bát hương rồng Ø 16 men trắng

270.000₫-43%

155.000₫

Mâm bồng rồng phượng Ø 32 men trắng
Mâm bồng rồng phượng Ø 30 men trắng
Mâm bồng rồng phượng Ø 28 men trắng
Mâm bồng rồng phượng Ø 26 men trắng
Bát thờ họa tiết rồng men trắng (30.000đ/1 cái)
Kỷ ngai rồng 5 chén

Kỷ ngai rồng 5 chén

160.000₫-19%

130.000₫

Kỷ ngai rồng 3 chén
Kỷ cong rồng 5 chén
Kỷ cong rồng 3 chén
Kỷ thẳng rồng 3 chén
Đèn thờ họa tiết rồng S2 (cao 27cm)
Đèn thờ họa tiết rồng S3 (cao 25cm)
Chân nến thờ cỡ S1 (cao 11cm)
Chân nến thờ cỡ S2 (cao 8cm)