50 Bộ điếu bát | Bao ủ ấm - điếu bát bọc đồng bán chạy nhất

Bao ủ ấm mây tre đan cao cấp kèm ấm tích 2 lít
Bao ủ ấm kèm bộ ấm tích 0.75 lít men lam cổ viền vàng 18K
Điếu cao men rạn giả cổ bọc đồng
Bát điếu men lam cổ bọc đồng (đường kính 20cm)