50 Bộ điếu bát | Bao ủ ấm - điếu bát bọc đồng bán chạy nhất

Điếu thắt men rạn giả cổ bọc đồng (hoa văn nổi)
Điếu thắt men rạn giả cổ bọc đồng
Điếu cao men rạn giả cổ bọc đồng
Bát điếu men lam cổ bọc đồng

Bát điếu men lam cổ bọc đồng

600.000₫-13%

520.000₫

Bao ủ ấm kèm ấm tích 0.75 lít
Bao ủ ấm kèm ấm tích 1 lít
Bao ủ ấm kèm ấm tích 1.5 lít
Bao ủ ấm kèm ấm tích 2 lít

Bao ủ ấm kèm ấm tích 2 lít

1.050.000₫-10%

950.000₫

Bộ Tích 1.5 lít men nâu khắc vẽ chim đào
Bộ ấm tích 0.75 lít bọc đồng men lam cổ
Bộ Tích 0.75 lít men lam cổ bọc đồng kèm phụ kiện