Bộ đồ ăn Sứ Trắng

Bát sứ_Bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến_D: 19.5cm
Bếp hâm nóng thức ăn bằng nến

Bếp hâm nóng thức ăn bằng nến

390.000₫-21%

310.000₫

Đĩa sao Bát Tràng men Trắng

Đĩa sao Bát Tràng men Trắng

105.000₫-10%

95.000₫

Đĩa vuông Bát Tràng men trắng

Đĩa vuông Bát Tràng men trắng

100.000₫-10%

90.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng men trắng
Bộ bát tô loe Bát Tràng men trắng
Bộ đĩa bầu dục Bát Tràng men trắng
Bộ đĩa sâu Bát Tràng men trắng

Bộ đĩa sâu Bát Tràng men trắng

95.000₫-11%

85.000₫

Bộ đĩa Bát Tràng men Trắng

Bộ đĩa Bát Tràng men Trắng

215.000₫-5%

205.000₫

Âu cơm Bát Tràng men trắng

Âu cơm Bát Tràng men trắng

220.000₫-5%

210.000₫

Bộ bát cơm Bát Tràng ngấn trắng
Bộ bát cơm, mắm, muối Bát Tràng men trắng
Bộ đồ ăn Bát Tràng cao cấp men trắng

Bộ đồ ăn Bát Tràng cao cấp men trắng

1.800.000₫-10%

1.620.000₫