Bộ đồ ăn Sứ Trắng cao cấp

Bát cơm tròn Ø 11.5 men trắng (19.000đ/1 cái)
Bát mắm Ø 9 men trắng (15.000đ/1 cái)
Bát đựng gà cúng Bát Tràng
Bát sứ_bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến Ø 24
Bát sứ_bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến Ø 21
Bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến Ø 19.5
Đĩa cánh tiên cỡ S1 (32.5cm x 18cm) (125.000đ/1 đĩa)
Đĩa cánh tiên cỡ S2 (29cm x 15.5cm) (100.000đ/1 đĩa)
Đĩa lá bỏng (27.5cm x 20.5cm) (135.000đ/1 đĩa)
Đĩa lá trầu (30.5cm x 23.5cm) (150.000đ/1 đĩa)
Đĩa sao Bát Tràng men trắng cỡ S1 (24cm)
Đĩa sao Bát Tràng men trắng cỡ S2 (21cm)
Đĩa vuông Bát Tràng men trắng (18cm x 18cm)
Tô bầu Bát Tràng Ø 16 men trắng 75.000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 18 men trắng (90,000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 men trắng (110.000đ/1 cái)
Tô loe Bát Tràng Ø 19 men trắng (90.000đ/1 cái)