Bộ đồ ăn Sứ Trắng cao cấp

Bát cơm ngấn Ø 10.5 men trắng (18.000đ/1 cái)
Bát cơm tròn Ø 11.5 men trắng (19.000đ/1 cái)
Bát mắm Ø 9 men trắng (14.000đ/1 cái)
Bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến Ø 19.5
Bát sứ_bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến Ø 24
Đĩa cánh tiên cỡ S1 (32.5cm x 18cm) (110.000đ/1 đĩa)
Đĩa cánh tiên cỡ S2 (29cm x 15.5cm) (80.000đ/1 đĩa)
Đĩa lá bỏng (27.5cm x 20.5cm) (115.000đ/1 đĩa)
Đĩa lá trầu (30.5cm x 23.5cm) (125.000đ/1 đĩa)
Đĩa sao Bát Tràng men trắng cỡ S1 (24cm)
Đĩa sao Bát Tràng men trắng cỡ S2 (21cm)
Đĩa vuông Bát Tràng men trắng (18cm x 18cm)
Tô bầu Bát Tràng Ø 16 men trắng (50.000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 18 men trắng (70.000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 men trắng (90.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Bát Tràng Ø 21 men trắng
Tô loe Bát Tràng Ø 19 men trắng (70.000đ/1 cái)
Tô loe Bát Tràng Ø 21 men trắng (80.000đ/1 cái)
Đĩa tròn kê bát Ø 14.5 men trắng
Đĩa tròn Bát Tràng Ø 16 men trắng