ĐỒ THỜ BÁT TRÀNG

Bát hương Ø 18 men lam vẽ hoa sen

Bát hương Ø 18 men lam vẽ hoa sen

450.000₫-18%

370.000₫

Bát hương Ø 18 men lam vẽ rồng

Bát hương Ø 18 men lam vẽ rồng

450.000₫-18%

370.000₫

Mâm bồng cao Ø 30 men lam vẽ hoa sen
Mâm bồng cao Ø 26 men lam vẽ hoa sen
Mâm bồng thấp Ø 25 men lam vẽ hoa sen
Mâm bồng thấp Ø 25 men lam vẽ rồng
Bát thờ men lam vẽ hoa sen (30.000đ/1 cái)
Bát thờ vẽ rồng men lam (30.000đ/1 cái)
Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ hoa sen

Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ hoa sen

210.000₫-14%

180.000₫

Kỷ ngai 3 chén men lam vẽ hoa sen

Kỷ ngai 3 chén men lam vẽ hoa sen

130.000₫-23%

100.000₫

Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ rồng

Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ rồng

210.000₫-14%

180.000₫

Kỷ ngai 3 chén men lam vẽ rồng

Kỷ ngai 3 chén men lam vẽ rồng

130.000₫-23%

100.000₫

Chân nến men lam cỡ S2 (cao 10.5cm)
Chân nến men lam cỡ S4 (cao 6cm)

Chân nến men lam cỡ S4 (cao 6cm)

30.000₫-33%

20.000₫

Nậm rượu men lam vẽ hoa sen cỡ S1 (cao 22cm)
Nậm rượu men lam cổ vẽ rồng cỡ S1 (cao 22cm)