ĐỒ THỜ BÁT TRÀNG

Bát hương Ø 18 men lam vẽ hoa sen

Bát hương Ø 18 men lam vẽ hoa sen

450.000₫-16%

380.000₫

Bát hương Ø 18 men lam vẽ rồng

Bát hương Ø 18 men lam vẽ rồng

450.000₫-16%

380.000₫

Mâm bồng cao Ø 30 men lam vẽ hoa sen
Mâm bồng cao Ø 26 men lam vẽ hoa sen

Mâm bồng cao Ø 26 men lam vẽ hoa sen

690.000₫-11%

615.000₫

Mâm bồng thấp Ø 25 men lam vẽ hoa sen
Mâm bồng thấp Ø 25 men lam vẽ rồng
Bát thờ men lam vẽ hoa sen (50.000đ/1 cái)
Bát thờ vẽ rồng men lam (50.000đ/1 cái)
Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ hoa sen

Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ hoa sen

210.000₫-14%

180.000₫

Kỷ ngai 3 chén men lam vẽ hoa sen
Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ rồng

Kỷ ngai 5 chén men lam vẽ rồng

210.000₫-14%

180.000₫

Kỷ ngai 3 chén men lam vẽ rồng

Kỷ ngai 3 chén men lam vẽ rồng

150.000₫-27%

110.000₫

Chân nến men lam cỡ S2 (cao 10.5cm)
Chân nến men lam cỡ S4 (cao 6cm)
Nậm rượu men lam vẽ hoa sen cỡ S1 (cao 22cm)
Nậm rượu men lam cổ vẽ rồng cỡ S1 (cao 22cm)