ĐỒ THỜ BÁT TRÀNG

Đồ thờ bát tràng men lam

Đồ thờ bát tràng men lam

2.050.000₫-5%

1.950.000₫

Bộ đồ thờ men lam Bát Tràng vẽ rồng

Bộ đồ thờ men lam Bát Tràng vẽ rồng

1.770.000₫-14%

1.530.000₫

Ấm trà sen 3C

Ấm trà sen 3C

200.000₫-20%

160.000₫

Kỷ ngai sen 5C

Kỷ ngai sen 5C

210.000₫-24%

160.000₫

Kỷ ngai sen 3C

Kỷ ngai sen 3C

150.000₫-33%

100.000₫

Đèn sen S2

Đèn sen S2

130.000₫-15%

110.000₫

Đèn sen S1

Đèn sen S1

150.000₫-13%

130.000₫

Chân nến sen S2

Chân nến sen S2

60.000₫-33%

40.000₫

Chân nến sen S4

Chân nến sen S4

40.000₫-50%

20.000₫

Chóe sen S2

Chóe sen S2

110.000₫-18%

90.000₫

Bát sen

Bát sen

40.000₫-30%

28.000₫

Bát sâm sen S1

Bát sâm sen S1

100.000₫-20%

80.000₫

Ấm trà sen 5C

Ấm trà sen 5C

200.000₫-12%

175.000₫

Nậm sen Bát Tràng S1

Nậm sen Bát Tràng S1

150.000₫-33%

100.000₫

Ly phật thủ sen S1

Ly phật thủ sen S1

200.000₫-25%

150.000₫

Ống hương sen S2

Ống hương sen S2

250.000₫-40%

150.000₫

Đôi lọ hoa sen
Đôi lọ lượn sen S2

Đôi lọ lượn sen S2

700.000₫-29%

500.000₫

Mâm bồng Bát Tràng vẽ sen phi 30

Mâm bồng Bát Tràng vẽ sen phi 30

640.000₫-28%

460.000₫

Mâm Bồng sen cao phi 26

Mâm Bồng sen cao phi 26

650.000₫-15%

550.000₫

Mâm Bồng men lam Bát Tràng vẽ sen phi 25
Bát hương men lam Bát Tràng vẽ sen phi 18
Kỷ ngai rồng 5C

Kỷ ngai rồng 5C

200.000₫-20%

160.000₫

Lọ huệ rồng 25p

Lọ huệ rồng 25p

200.000₫-20%

160.000₫