CỐC TÁCH, PHIN CAFE

Phin cafe sứ cao cấp (110.000đ/1 cái)
Phin cafe sứ khắc trúc (110.000đ/1 cái)
Cốc cao quai điệu khắc trúc (55.000đ/1 cái)
Cốc sứ quai ghế (40.000đ/1 cái)
Cốc sứ coffee có quai (50.000đ/1 cái)
Cốc sứ coffee không quai (45.000đ/1 cái)
Cốc sứ hình bé gái ngộ nghĩnh (60.000đ/1 cái)
Cốc sứ hình bé trai ngộ nghĩnh (60.000đ/1 cái)
Cốc sứ hình gia đình ngộ nghĩnh (60.000đ/1cái)
Cốc cao vẽ hoa sen kèm nắp (60.000đ/1 cái)