CỐC TÁCH, PHIN CAFE

Phin cafe sứ cao cấp (110.000đ/1 cái)
Phin cafe sứ khắc trúc (110.000đ/1 cái)
Cốc cao quai điệu khắc trúc (45.000đ/1 cái)
Cốc sứ quai ghế (35.000đ/1 cái)

Cốc sứ quai ghế (35.000đ/1 cái)

45.000₫-22%

35.000₫

Cốc sứ coffee có quai (40.000đ/1 cái)
Cốc sứ coffee không quai (38.000đ/1 cái)
Cốc cao vẽ hoa sen kèm nắp & đĩa (90.000đ/1 cái)
Cốc sứ hình gia đình ngộ nghĩnh (60.000đ/1 cái)
Cốc sứ hình bé gái ngộ nghĩnh (60.000đ/1 cái)
Cốc sứ hình bé trai ngộ nghĩnh (60.000đ/1 cái)