Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa Đào

Bát cơm Ø 11.5 men kem vẽ hoa đào (27.000đ/1 cái)
Bát chiết yêu Ø 13 men kem vẽ hoa đào (50.000đ/1 cái)
Bát chiết yêu Ø 15 men kem vẽ hoa đào (60.000đ/1 cái)
Khay muối 2 ngăn men kem vẽ hoa đào (12cm x 9cm)
Cánh tiên hoa S1 (32.5cm x18cm) (140.000đ/1 đĩa)
Cánh tiên đào S2 (29cm x 15.5cm) (110.000đ/1 đĩa)
Đĩa lá bỏng hoa sen (27.5cm x 20.5cm) (130.000đ/1 đĩa)
Đĩa lá trầu S1 (30.5cm x 23.5cm) (160.000đ/1 đĩa)
Đĩa lá trầu S2 (26.5cm x 20cm) (125.000đ/1 đĩa)
Đĩa sao men kem vẽ hoa đào (21cm)

Đĩa sao men kem vẽ hoa đào (21cm)

120.000₫-21%

95.000₫

Đĩa sao men kem vẽ hoa đào (24cm)

Đĩa sao men kem vẽ hoa đào (24cm)

150.000₫-27%

110.000₫

Tô bầu Bát Tràng Ø 20 vẽ hoa đào (125.000đ/1 cái)
Đĩa sâu lòng Ø 18 men kem vẽ hoa đào
Đĩa sâu lòng Ø 21 men kem vẽ hoa đào
Đĩa xoài men kem vẽ hoa đào cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa xoài men kem vẽ hoa đào cỡ S2 (25cm x 17cm)
Đĩa tròn Ø 16 men kem vẽ hoa đào
Đĩa tròn Ø 18 men kem vẽ hoa đào