Bộ đồ ăn Hà Nội

Đĩa tròn Ø 24 họa tiết Hà Nội vẽ tay