Ấm chén men kem cao cấp

Bộ trà ba chân Công men kem vẽ đài sen
Bộ trà dáng chuông men kem vẽ hoa sen
Bộ bình trà Phú Quý vẽ đài sen men kem
Bộ trà chóp lửa men kem vẽ đài sen
Bộ trà bưởi cành men kem vẽ thanh trúc
Bộ trà Bưởi Cành men kem vẽ đài sen
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào xanh men kem kèm phụ kiện
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào xanh men kem
Bộ Chuông men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào vàng kim kèm phụ kiện
Bộ Cù vẽ hoa đào xanh men kem vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà bưởi cành vẽ hoa đào vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Cù men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh vàng kim