Ấm chén men kem cao cấp

Bộ trà Phú Quý vẽ đào xanh men kem vàng kim
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà bưởi cành vẽ hoa đào xanh vàng kim
Bộ trà bưởi cành vẽ hoa đào vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà ba chân Công men kem vẽ đài sen
Bộ bình trà Phú Quý vẽ đài sen men kem
Bộ trà chóp lửa men kem vẽ đài sen
Bộ trà bưởi cành men kem vẽ thanh trúc
Bộ trà Bưởi Cành men kem vẽ đài sen
Bộ trà dáng chuông men kem vẽ đài sen
Bộ trà dáng chuông men kem vẽ hoa sen
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào xanh men kem
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh vàng kim
Bộ trà dáng Cù men kem vẽ hoa đào xanh