Ấm chén men kem cao cấp

Bộ trà Phú Quý vẽ đào xanh men kem vàng kim
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà bưởi cành S3 men kem vẽ sen
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào xanh men kem
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào xanh men kem kèm phụ kiện
Bộ trà Chóp lửa vẽ hoa đào vàng kim kèm khay lá
Bộ trà bưởi cành vẽ hoa đào xanh vàng kim
Bộ trà bưởi cành vẽ hoa đào vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Vại men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa sen hồng
Bộ trà dáng Cù men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh vàng kim
Bộ Cù vẽ hoa đào xanh men kem vàng kim kèm phụ kiện
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa hồng
Bộ Chuông men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện