Ấm chén men kem cao cấp

Bộ trà Phú Quý vẽ đào xanh men kem viền vàng 18K
Bộ trà bưởi cành S3 men kem vẽ sen
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào xanh men kem
Bộ trà Phú Quý vẽ hoa đào xanh men kem kèm phụ kiện
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa sen hồng
Bộ trà dáng Cù men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện
Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K
Bộ trà dáng Vại men kem vẽ hoa đào xanh
Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa hồng
Bộ trà bưởi cành men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K
Bộ Chuông men kem vẽ hoa đào xanh kèm phụ kiện
Bộ trà dáng Hồng men kem vẽ hoa sen