LỘC BÌNH BÁT TRÀNG

Lộc bình Bách Hạc Quần Tùng Men Dong 1,65m (chưa tính đôn)
Lộc bình Ngũ Hạc Quần Tùng men Dong 1,4m (chưa tính đôn)
Lộc bình Men Lam Cao Cấp - Công Danh Quý Quý 1,4m (chưa tính đôn)
Lộc bình men Lam cao cấp Bách Điểu Ngàn Hoa 1,4m (chưa tính đôn)
Lộc bình Men Lam Cao Cấp SEN CÁ 1.4m (chưa tính đôn)
Lộc bình vẽ Tứ Linh 1,3m Men Lam Cao Cấp (chưa tính đôn)
Lộc bình Bát Tràng vẽ Tứ Cảnh men Dong 1,4m (chưa tính đôn)
Lộc bình Tứ Cảnh xuân hạ thu đông 1,65m (chưa tính đôn)
Lộc bình Bát Tràng Mai Công men Dong 1,65m (chưa tính đôn)
Lộc bình Bát Tràng men Dong vẽ Tứ Linh 1,65m (chưa tính đôn)
Lộc bình men Rạn Giả Cổ vẽ Tùng Chùa 1,65m (chưa tính đôn)
Lộc bình men Rạn Bát Tràng PHÚC ĐỨC 1,65m (chưa tính đôn)