Bộ đồ ăn Thanh Trúc

Bát cơm Ø 11.5 men trắng vẽ thanh trúc (29.000đ/1 cái)
Đĩa muối Ø 9 men trắng vẽ thanh trúc (22.000đ/1 cái)
Bát mắm Ø 9 men trắng vẽ thanh trúc (20.000đ/1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 18 vẽ thanh trúc (110.000đ/ 1 cái)
Tô bầu Bát Tràng Ø 20 vẽ thanh trúc (130.000đ/1 cái)
Đĩa tròn Ø 22 men trắng vẽ thanh trúc
Đĩa tròn Ø 24 men trắng vẽ thanh trúc
Tô loe Ø 17 men trắng vẽ thanh trúc (75.000đ/1 cái)
Tô loe Ø 19 men trắng vẽ thanh trúc (110.000đ/1 cái)
Tô loe Ø 21 men trắng vẽ thanh trúc (130.000đ/1 cái)
Đĩa xoài men trắng vẽ thanh trúc cỡ S2 (25cm x 17cm)
Đĩa xoài men trắng vẽ thanh trúc cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Âu cơm cỡ S1 men trắng vẽ thanh trúc Ø 24
Âu cơm cỡ S2 men trắng vẽ thanh trúc Ø 18