Bộ đồ ăn Thanh Trúc

Bát cơm Ø 11.5 men trắng vẽ thanh trúc (21k/cái)
Đĩa muối Ø 9 men trắng vẽ thanh trúc (15k/cái)
Bát mắm Ø 9 men trắng vẽ thanh trúc (15k/cái)
Bộ bát tô bầu Bát Tràng - thanh trúc
Đĩa sâu lòng Ø 21 men trắng vẽ thanh trúc
Bộ bát tô loe Bát Tràng - Thanh Trúc
Đĩa tròn Ø 24 men trắng vẽ thanh trúc
Đĩa xoài men trắng vẽ thanh trúc cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Âu cơm cỡ S2 men trắng vẽ thanh trúc Ø 18