Bộ đồ ăn Thanh Trúc

Bộ bát tô loe Bát Tràng - Thanh Trúc
Bộ bát tô bầu Bát Tràng - thanh trúc
Bộ đĩa sâu Bát Tràng - thanh trúc

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - thanh trúc

130.000₫-15%

110.000₫

Bộ đĩa bầu dục Bát Tràng - thanh trúc
Bộ đĩa Bát Tràng - thanh trúc

Bộ đĩa Bát Tràng - thanh trúc

270.000₫-7%

250.000₫

Âu cơm Bát Tràng - thanh trúc

Âu cơm Bát Tràng - thanh trúc

250.000₫-8%

230.000₫

Bộ bát cơm, mắm, muối Bát Tràng thanh trúc
Bộ đồ ăn Bát Tràng - thanh trúc

Bộ đồ ăn Bát Tràng - thanh trúc

1.500.000₫-13%

1.300.000₫