Ấm chén men Lam cổ-Bọc Đồng

Bộ Quai ngang Trúc lâm thất hiền men lam cổ bọc đồng
Bộ Hồng Trúc lâm thất hiền men lam cổ bọc đồng
Bộ Vung lõm Trúc lâm thất hiền men lam cổ bọc đồng