Ấm chén men kem cao cấp

Bộ Cù men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K

460.000₫-13%

400.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng dáng Cù được làm thủ công 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp chất. ...

Bộ trà Chóp lửa men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K

380.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng Chóp lửa được làm thủ công 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp chất. ...

Bộ trà dáng Vuốt men kem vẽ hoa đào đỏ

400.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng dáng Vuốt vẽ hoa đào đỏ được làm thủ công 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...

Bộ trà dáng Vại men kem vẽ hoa đào xanh

480.000₫-17%

400.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng dáng Vại vẽ hoa đào xanh được làm thủ công 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...

Bộ trà Phú Quý men kem vẽ hoa sen hồng

380.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng Phú Quý vẽ hoa sen hồng được làm thủ công 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...

Bộ trà dáng Vuốt men kem vẽ hoa sen hồng

400.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng dáng Vuốt vẽ hoa sen hồng được làm thủ công 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...

Bộ trà Chóp lửa men kem vẽ hoa đào xanh viền vàng 18K kèm khay lá

480.000₫-17%

400.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng Chóp lửa được làm thủ công 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...