Ấm chén men Lam cổ-Bọc Đồng

Bộ ấm tích Trúc lâm thất hiền 0.75l men lam cổ kèm phụ kiện

700.000₫-17%

580.000₫

Bộ ấm chén men lam cổ dáng tích vẽ Trúc lâm thất hiền được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn...

Bộ trà hồng quai ngang men lam cổ

270.000₫

Bộ ấm chén men lam cổ dáng hồng quai ngang vẽ Trúc lâm thất hiền được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ...

Bộ Tích Trúc lâm thất hiền 0.75l men lam cố

360.000₫

Bộ ấm chén men lam cổ dáng tích vẽ Trúc lâm thất hiền được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại...

Bộ hồng quai ngang men lam cổ kèm phụ kiện

640.000₫-25%

480.000₫

Bộ ấm chén men lam cổ dáng hồng quai ngang vẽ Trúc lâm thất hiền được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ...

Bộ trà dáng bưởi men lam cổ kèm phụ kiện

590.000₫-19%

480.000₫

Bộ ấm chén men lam cổ dáng bưởi vẽ Trúc lâm thất hiền được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại...

Bộ hồng vung lõm men lam kèm phụ kiện

510.000₫

Bộ ấm chén men lam cổ dáng hồng vung lõm vẽ Trúc lâm thất hiền được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ...

Bộ trà dáng Vuốt S3 men lam cổ kèm phụ kiện

600.000₫-13%

520.000₫

Bộ ấm chén men lam cổ dáng vuốt vẽ Trúc lâm thất hiền được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại...