Ấm chén men Rêu-Khử cao cấp

Bộ trà Tích quai vuông mật (Hàng Nghệ Nhân)

510.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng Tích quai vuông mật được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn...

Bộ trà MLS2 mật (Hàng Nghệ Nhân)

510.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng MLS2 mật được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp chất....

Bộ trà hoa mai vàng (Hàng Nghệ Nhân)

520.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng hoa mai vàng được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...

Bộ trà đĩa bay rêu kèm phụ kiện (Hàng Nghệ Nhân)

1.420.000₫-18%

1.160.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng đĩa bay rêu được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...

Bộ trà đĩa bay rêu (Hàng Nghệ Nhân)

940.000₫-13%

820.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng đĩa bay men rêu được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn...

Bộ trà ML S2 rêu kèm phụ kiện (Hàng Nghệ Nhân)

1.020.000₫-13%

890.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng MLS2 rêu được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp chất....

Bộ ấm chén Bát Tràng ML S2 rêu (Hàng Nghệ Nhân)

510.000₫

Bộ ấm chén Bát Tràng MLS2 men rêu được làm thủ công chuẩn Bát Tràng 100% tại xưởng sản xuất gốm sứ Thu Hương. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1300 độ C, loại bỏ hoàn toàn tạp...