Ấm chén Sứ Bát Tràng cao cấp

Bộ trà dáng Cù vẽ hoa sen
Bộ trà dáng Cù vẽ hoa sen kèm phụ kiện