Bộ đồ ăn bát tràng Hoa Dây

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa dây

Bát tô bầu Bát Tràng vẽ hoa dây

210.000₫-10%

190.000₫

Bộ bát tô loe bát tràng vẽ hoa dây
Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa dây

Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa dây

200.000₫-5%

190.000₫

Bộ đĩa tròn nông, sâu Bát Tràng vẽ hoa dây
Bộ bát cơm Bát Tràng Vẽ hoa dây

Bộ bát cơm Bát Tràng Vẽ hoa dây

185.000₫-11%

165.000₫

Bộ đồ ăn sứ Bát Tràng - Hoa dây

Bộ đồ ăn sứ Bát Tràng - Hoa dây

1.150.000₫-13%

995.000₫