Bộ đồ ăn men Trắng vẽ Sen

Âu cơm Bát Tràng sen trắng

270.000₫-7%

250.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng sen trắng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...

Bộ bát tô bầu Bát Tràng sen trắng

255.000₫-4%

245.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng sen trắng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...

Bộ đĩa Bát Tràng sen trắng

285.000₫-4%

275.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng sen trắng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...

Đĩa sao Bát Tràng sen trắng

105.000₫-10%

95.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng sen trắng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...

Đĩa vuông Bát Tràng sen trắng

100.000₫-10%

90.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng sen trắng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...

Bộ đĩa bầu dục Bát Tràng sen tráng

220.000₫-9%

200.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng sen trắng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...

Bộ bát cơm, mắm, muối Bát Tràng sen trắng

170.000₫-12%

150.000₫

Bộ đồ ăn bát tràng sen trắng , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...