Bộ đồ ăn Hà Nội

Âu cơm bát tràng - Hà Nội

200.000₫-5%

190.000₫

Âu cơm bát tràng Hà Nội , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ, khi sản phẩm...

Bộ bát tô bầu Bát Tràng - Hà Nội

210.000₫-10%

190.000₫

Bộ bát tô bầu bát tràng Hà Nội , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Bộ bát tô loe Bát Tràng - Hà Nội

300.000₫-15%

255.000₫

Bộ bát tô loe bát tràng Hà Nội , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ...

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - Hà Nội

140.000₫-14%

120.000₫

Bộ đĩa tròn sa bát tràng Hà Nội , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men...

Đĩa bầu dục Bát Tràng - Hà Nội

135.000₫-15%

115.000₫

Đĩa bầu dục bát tràng Hà Nội , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ, khi sản...

Bộ đĩa tròn nông Bát Tràng - Hà Nội

305.000₫-7%

285.000₫

Bộ đĩa tròn bát tràng Hà Nội , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...

Bộ bát cơm Bát Tràng - Hà Nội

185.000₫-11%

165.000₫

Bộ bát cơm bát tràng Hà Nội , sản phẩm được vẽ hoàn toàn bằng tay, các hoa văn được vẽ trực tiếp vào hàng phơ (khi sản phẩm đang ở dạng khuôn đất) sau đó được phủ một lớp men sứ,...