ĐỒ THỜ BÁT TRÀNG

Đồ thờ bát tràng men lam

2.050.000₫-5%

1.950.000₫

Đồ thờ cao cấp gốm xinh Gốm xinh xin giới thiệu bộ đồ thờ bát tràng men lam cổ vẽ sen truyền thống được làm thủ công nên cùng là sản phẩm nhưng các họa tiết, các nét vẽ không giống nhau. Tuy nhiên tất cả...

Bộ đồ thờ men lam Bát Tràng vẽ rồng

1.770.000₫-14%

1.530.000₫

Đồ thờ cao cấp gốm xinh Gốm xinh xin giới thiệu bộ đồ thờ men lam Bát Tràng vẽ rồng truyền thống được làm thủ công nên cùng là sản phẩm nhưng các họa tiết, các nét vẽ không giống nhau. Tuy nhiên...

Ấm trà sen 3C

200.000₫-20%

160.000₫

Đồ thờ cao cấp gốm xinh Gốm xinh xin giới thiệu mẫu ấm trà sen 3C truyền thống được làm thủ công nên cùng là sản phẩm nhưng các họa tiết, các nét vẽ không giống nhau. Tuy nhiên tất cả đều đạt đến...

Kỷ ngai sen 5C

210.000₫-24%

160.000₫

Đồ thờ cao cấp gốm xinh Gốm xinh xin giới thiệu mẫu kỷ ngai sen truyền thống được làm thủ công nên cùng là sản phẩm nhưng các họa tiết, các nét vẽ không giống nhau. Tuy nhiên tất cả đều đạt đến sự...

Kỷ ngai sen 3C

150.000₫-33%

100.000₫

Đồ thờ cao cấp gốm xinh Gốm xinh xin giới thiệu mẫu kỷ ngai sen truyền thống được làm thủ công nên cùng là sản phẩm nhưng các họa tiết, các nét vẽ không giống nhau. Tuy nhiên tất cả đều đạt đến...

Đèn sen S2

130.000₫-15%

110.000₫

Đồ thờ cao cấp gốm xinh Gốm xinh xin giới thiệu mẫu đèn sen truyền thống được làm thủ công nên cùng là sản phẩm nhưng các họa tiết, các nét vẽ không giống nhau. Tuy nhiên tất cả đều đạt đến sự...

Đèn sen S1

150.000₫-13%

130.000₫

Đồ thờ cao cấp gốm xinh Gốm xinh xin giới thiệu mẫu đèn sen truyền thống được làm thủ công nên cùng là sản phẩm nhưng các họa tiết, các nét vẽ không giống nhau. Tuy nhiên tất cả đều đạt đến sự tinh...