Khay đựng Ấm chén

Khay Khổng Minh cao cấp (khay gỗ tre tự nhiên)
Khay đựng bộ trà cao cấp (D50 x R33 x C6cm)
hay đựng bộ trà cao cấp (D 43 x R 28x C 5cm)