Ấm chén Tử Sa-Bọc Đồng

Bộ trà nâu ganh quai ngang (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà nâu ganh dáng hồng (Hàng xuất Nhật)
Bộ trăng xanh dáng dẹt kèm phụ kiện (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà tử sa trăng xanh dáng dẹt (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà tử sa trăng xanh dáng hồng (Hàng xuất Nhật)
Bộ bạch hồng sa CV kèm phụ kiện (Hàng xuất Nhật)
Bộ bạch hồng sa CL kèm phụ kiện (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà tử sa nâu đào (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà Hồng hoa dây (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà gốm Đào đắp nổi bọc đồng kèm phụ kiện
Bộ trà gốm Đào đắp nổi bọc đồng

Bộ trà gốm Đào đắp nổi bọc đồng

1.500.000₫-13%

1.300.000₫

Bộ trà Phù Dung đắp nổi kèm khay & phụ kiện