Ấm chén Tử Sa-Bọc Đồng

Bộ trà tử sa tam đa (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa dáng chóp (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa dáng chóp kèm phụ kiện (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa tích xanh rêu bọc đồng (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trăng xanh dáng dẹt kèm phụ kiện (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà tử sa trăng xanh dáng dẹt (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà tử sa nâu đào (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà tử sa A La Đanh bọc đồng

Bộ trà tử sa A La Đanh bọc đồng

1.700.000₫-12%

1.500.000₫

Bộ trà A La Đanh bọc đồng kèm phụ kiện
Bộ trà tử sa A La Đanh
Bộ trà gốm A La Đanh kèm phụ kiện
Bộ trà gốm Đào đắp nổi bọc đồng

Bộ trà gốm Đào đắp nổi bọc đồng

1.500.000₫-13%

1.300.000₫

Bộ trà gốm hoa văn đắp nổi bọc đồng kèm phụ kiện