Ấm chén Tử Sa-Bọc Đồng

Bộ trà tử sa phù dung đắp nổi
Bộ trà A La Đanh bọc đồng kèm phụ kiện
Bộ trà tử sa A La Đanh bọc đồng

Bộ trà tử sa A La Đanh bọc đồng

1.700.000₫-12%

1.500.000₫

Bộ trà gốm A La Đanh kèm phụ kiện
Bộ trà tử sa A La Đanh
Bộ trà tử sa Chuông bọc đồng (Hàng Nghệ Nhân)
Bộ trà tử sa tích xanh rêu bọc đồng (Hàng Nghệ Nhân)