Ấm chén Tử Sa-Bọc Đồng

Bộ trà nâu ganh quai ngang (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà tử sa trăng xanh dáng hồng (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà nâu ganh dáng hồng (Hàng xuất Nhật)
Bộ bạch hồng sa CV kèm phụ kiện (Hàng xuất Nhật)
Bộ trà Hồng hoa dây (Hàng xuất Nhật)
Bộ bạch hồng sa CL kèm phụ kiện (Hàng xuất Nhật)