Bộ đồ ăn men Trắng vẽ hoa Sen

Tô loe Ø 21 men trắng vẽ hoa sen (130.000đ/1 cái)
Đĩa tròn Ø 16 men trắng vẽ hoa sen
Đĩa tròn Ø 18 men trắng vẽ hoa sen
Đĩa tròn Ø 20 men trắng vẽ hoa sen
Đĩa tròn Ø 22 men trắng vẽ hoa sen
Đĩa tròn Ø 24 men trắng vẽ hoa sen
Đĩa xoài men trắng vẽ hoa sen cỡ S1 (28cm x 19.5cm)
Đĩa xoài múi men trắng vẽ hoa sen S1 (31cm x 21.5cm)
Đĩa xoài múi men trắng vẽ hoa sen S2 (27.5cm x 18cm)
Âu cơm cỡ S1 men trắng vẽ hoa sen Ø 24
Âu cơm cỡ S2 men trắng vẽ hoa sen Ø 18