BỘ ĐỒ ĂN BÁT TRÀNG

Đĩa sâu Bát Tràng vẽ hoa gió

Đĩa sâu Bát Tràng vẽ hoa gió

130.000₫-15%

110.000₫

Bộ đĩa Bát Tràng vẽ hoa gió
Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa gió

Âu cơm Bát Tràng vẽ hoa gió

190.000₫-11%

170.000₫

Bộ bát cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

Bộ bát cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

160.000₫-12%

140.000₫

Bộ đĩa sâu Bát Tràng vẽ mai vàng
Bộ đĩa Bát Tràng vẽ mai vàng

Bộ đĩa Bát Tràng vẽ mai vàng

270.000₫-7%

250.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng vẽ mai vàng
Bộ bát tô loe Bát Tràng vẽ mai vàng
Âu cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

Âu cơm Bát Tràng vẽ mai vàng

190.000₫-11%

170.000₫

Bộ bát cơm, mắm muối Bát Tràng men kem vẽ sen
Bộ đĩa sâu Bát Tràng men kem vẽ sen
Đĩa bầu dục Bát Tràng sen kem

Đĩa bầu dục Bát Tràng sen kem

110.000₫-9%

100.000₫

Bộ đĩa Bát Tràng sen kem

Bộ đĩa Bát Tràng sen kem

175.000₫-6%

165.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng sen kem

Bộ bát tô bầu Bát Tràng sen kem

265.000₫-4%

255.000₫

Âu cơm Bát Tràng sen kem
Bộ bát cơm, mắm, muối Bát Tràng sen trắng
Bộ đĩa bầu dục Bát Tràng sen tráng
Đĩa vuông Bát Tràng sen trắng

Đĩa vuông Bát Tràng sen trắng

100.000₫-10%

90.000₫

Đĩa sao Bát Tràng sen trắng

Đĩa sao Bát Tràng sen trắng

105.000₫-10%

95.000₫

Bộ đĩa Bát Tràng sen trắng

Bộ đĩa Bát Tràng sen trắng

285.000₫-4%

275.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng sen trắng
Âu cơm Bát Tràng sen trắng

Âu cơm Bát Tràng sen trắng

270.000₫-7%

250.000₫

Bộ bát cơm, mắm, muối Bát Tràng men trắng
Bộ bát cơm Bát Tràng ngấn trắng