BỘ ĐỒ ĂN BÁT TRÀNG

Âu cơm Bát Tràng men trắng

Âu cơm Bát Tràng men trắng

220.000₫-5%

210.000₫

Bộ đĩa Bát Tràng men Trắng

Bộ đĩa Bát Tràng men Trắng

215.000₫-5%

205.000₫

Bộ đĩa sâu Bát Tràng men trắng

Bộ đĩa sâu Bát Tràng men trắng

95.000₫-11%

85.000₫

Bộ đĩa bầu dục Bát Tràng men trắng
Bộ bát tô loe Bát Tràng men trắng
Bộ bát tô bầu Bát Tràng men trắng
Đĩa vuông Bát Tràng men trắng

Đĩa vuông Bát Tràng men trắng

100.000₫-10%

90.000₫

Đĩa sao Bát Tràng men Trắng

Đĩa sao Bát Tràng men Trắng

105.000₫-10%

95.000₫

Bộ bát cơm, mắm, muối Bát Tràng thanh trúc
Âu cơm Bát Tràng - thanh trúc

Âu cơm Bát Tràng - thanh trúc

250.000₫-8%

230.000₫

Bộ đĩa Bát Tràng - thanh trúc

Bộ đĩa Bát Tràng - thanh trúc

270.000₫-7%

250.000₫

Bộ đĩa bầu dục Bát Tràng - thanh trúc
Bộ đĩa sâu Bát Tràng - thanh trúc

Bộ đĩa sâu Bát Tràng - thanh trúc

130.000₫-15%

110.000₫

Bộ bát tô bầu Bát Tràng - thanh trúc
Bộ bát tô loe Bát Tràng - Thanh Trúc
Bếp hâm nóng thức ăn bằng nến

Bếp hâm nóng thức ăn bằng nến

390.000₫-21%

310.000₫

Bát sứ_Bếp sứ hâm nóng thức ăn bằng nến_D: 19.5cm