ĐỒ THỜ BÁT TRÀNG

Bát hương rồng phi 18

Bát hương rồng phi 18

400.000₫-12%

350.000₫

Nậm rồng S1

Nậm rồng S1

120.000₫-17%

100.000₫

Ống hương rồng phượng S2

Ống hương rồng phượng S2

160.000₫-12%

140.000₫

Đèn rồng S1

Đèn rồng S1

150.000₫-13%

130.000₫

Đèn rồng S2

Đèn rồng S2

130.000₫-15%

110.000₫

Mâm bồng thấp phi 25

Mâm bồng thấp phi 25

480.000₫-19%

390.000₫

Bộ Bát rồng 6C

Bộ Bát rồng 6C

180.000₫-7%

168.000₫

Kỷ ngai rồng 3C

Kỷ ngai rồng 3C

120.000₫-17%

100.000₫